Kontakt

Centrum Adesse sp. z o.o.
00-549 Warszawa, ul. Piękna 15 lok. 44
NIP 701-065-83-60 | REGON 366377066

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000659558
Wysokość kapitału zakładowego: 30 000,00 zł

  • Telefon: +48 609 788 345 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 19:00)
  • E-mail: poczta@adesse.pl (zapytania ogólne)
  • E-mail: ksiegowosc@adesse.pl (zapytania dotyczące rozliczeń i faktur)
  • Numer rachunku bankowego: 54 1910 1048 2262 0000 8681 0001 (Santander Bank Polska S.A.)

 


Ośrodek Bagno

00-112 Warszawa, ul. Bagno 2 lok. 246
Budynek Atelier Residence, wejście C, piętro XII

Ośrodek Bagno zlokalizowany jest w centrum Warszawy, przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej, niecałe 200 m od stacji metra Świętokrzyska.

Uwaga: przed skorzystaniem z windy należy podać pracownikowi ochrony obsługującemu recepcję budynku następujące dane: Państwa imię i nazwisko, piętro, na które chcą Państwo wjechać (XII) oraz numer lokalu, do którego chcą się Państwo dostać (246).

Współrzędne GPS: 52° 14' 09" N / 021° 00' 20" E