Zofia Skałecka

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, kierunek pedagogika specjalna.

Wieloletni pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej z bogatym doświadczeniem w administracji w oświacie; odpowiedzialna między innymi za prowadzenie sekretariatu Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, w tym: Katedry Pedagogiki Małego Dziecka, Zakładu Wczesnej Edukacji oraz Pracowni Logopedii. Wieloletni Kierownik Domu Studenta.