Tomasz Mróz

psycholog dziecięcy
certyfikowany doradca rodzinny modelu INSITE
certyfikowany terapeuta metody ESDM

Ukończył Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalnością psychologia kliniczna dziecka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. W latach 2010-2014 doktorant w Zakładzie Psychologii Rehabilitacyjnej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2007 roku pracuje z dziećmi z autyzmem oraz dziećmi z zaburzeniami rozwoju mowy i trudnościami w komunikacji.

Uczestniczył w licznych stażach (m.in. specjalistyczny staż terapeutyczny w zakresie terapii dzieci z autyzmem w Centrum Terapii Sotis, staż w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży przy Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz staż w Zakładzie Wczesnej Interwencji Psychologicznej w Instytucie Matki i Dziecka).

Brał udział w szkoleniach dotyczących metod pracy z dziećmi (Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Program Rozwoju Komunikacji MAKATON, metoda PECS).

W latach 2011-2012 ukończył szkolenie i półroczny staż pod superwizją trenera INSITE. Jest certyfikowanym doradcą rodzinnym modelu INSITE – programu wczesnej interwencji w warunkach domowych przeznaczonego głównie dla dzieci z niepełnosprawnościami sensorycznymi i dodatkowymi uszkodzeniami w wieku od 0 do 6 lat.

W 2013 r. ukończył Kurs I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop) oraz Kurs II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop) w Centrum Adesse w Warszawie, uzyskując w 2014 r. międzynarodowy certyfikat terapeuty ESDM.

W 2014 r. ukończył szkolenie Monitorowanie rozwoju niemowląt i małych dzieci w Polsce w kierunku Spektrum Zaburzeń Autystycznych: The Social Attention and Communication Study – Revised (SACS-R).

Wystąpienia na konferencjach naukowych:

  • Konferencja Actualités de la recherche et des interventions précoces en Autisme, Marsylia, Francja – wystąpienie pt. The first ESDM centre in Europe: Adesse Therapeutic Centre, Warsaw, Poland. Presentation of the facility and effectiveness of ESDM treatment (współautorka dr Joanna Kwasiborska-Dudek)

Publikacje:

  • Mróz, T. (2011): Spostrzeganie przywiązania dziecka do opiekuna przez matki dzieci z autyzmem w: E. Pisula, D. Danielewicz (red.) Rodzice i rodzeństwo wobec trudności w zdrowiu i rozwoju dziecka, wyd. APS, Warszawa
  • Kwasiborska J., Regulska K., Dardzińska A., Mróz T. (2011): Terapia logopedyczna dzieci z ASD, w: Integracja Sensoryczna – Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, rok 11, nr 2, czerwiec 2011, ISSN 1899-1572

Zapraszamy również na stronę Zespół Centrum Adesse w mediach.