Agata Abramczyk

logopeda
filolog polski

Wykształcenie:

 • Podyplomowe Studia Logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie,
 • Studa magisterskie na kierunku Filologia polska na Uniwersytecie Wrocławskim

Kursy, szkolenia, praktyki:

 • Szkolenie II stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Advanced Workshop), Centrum Adesse, Warszawa, 2018
 • Szkolenie I stopnia metody The Early Start Denver Model (ESDM Introductory Workshop), Centrum Adesse, Warszawa, 2018
 • Pierwszy stopień szkolenia z terapii integracji sensorycznej, PSTIS, Warszawa, 2018
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna Diagnoza i terapia dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Wyzwania diagnostyczne, wczesna interwencja, metody terapii, skuteczna komunikacja, Forum Logopedy, Warszawa, 2018
 • Szkolenie Wykorzystanie elementów terapii SI w zajęciach logopedycznych, Forum Logopedy, 2018
 • Szkolenie Rola wczesnej diagnozy dziecka ze spektrum autyzmu w procesie terapii, Forum Logopedy, 2018
 • Szkolenie Logorytmika w praktyce logopedycznej, Forum Logopedy, 2018
 • Konferencja Oswoić autyzm – geneza i pomoc rodzinie z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną, Stowarzyszenie Razem dla Białołęki, Warszawa, 2017
 • Debata Co dalej z zespołem Aspergera? realizowana w ramach projektu Rozwiń sieć – i Ty możesz zostać Spider-manem! współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego, Warszawa, 2017
 • Szkolenie O mowie i komunikowaniu się dziecka z autyzmem, Fundacja SYNAPSIS, Warszawa, 2016
 • Szkolenie Zaburzenia ze spektrum autyzmu – od diagnozy do terapii, Fundacja SCOLAR, Warszawa, 2016
 • Praktyki w zakresie dyslalii oraz praktyki specjalistyczne w zakresie oligofrenologopedii, dyzartrii, afazji, balbutologopedii, niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, a także terapii logopedycznej u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, odbyte m.in. w Fundacji SYNAPSIS oraz w Pierwszym Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS w Warszawie